Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zp9617/domains/samdee.org/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/admin/admin-interface.php on line 350
พื้นที่สร้างสรรค์ | ชุมชน 3 ดี
พื้นที่สร้างสรรค์
การเกิดขึ้นของพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดจากการขับเคลื่อนแนวคิด 3 ดี สู่กระบวนการทำงานภายในพื้นที่ผ่านเครือข่าย ภายใต้มุมมอง “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน”
จนก่อเกิด สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ