เพชรบุรี…ดีจัง

ที่ตั้ง : จ.เพชรบุรี

การเติบโตของพื้นที่ดีๆ เมืองเพชรบุรี

ติดต่อ : http://www.facebook.com/phetburideejung

จากจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชน ในจังหวัดเพชรบุรี กลายเป็นโครงการสานต่อวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ด้วยสื่อ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ต่อยอดขยายผลสู่การดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”

ปี 2554 กลุ่มเยาวชนจาก 8 อำเภอร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของตนเอง 1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ ยกขบวนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์กลางเมือง เพชรบุรี…ดีจัง ถนนยิ้มได้ นำเสนอสื่อศิลปะของชุมชนต้นแบบ

ปี 2555 กลุ่มเยาวชนต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์จาก 8 อำเภอ รวมตัวกันเป็นเเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง         ออกค้นหา 5 พลัง 5 สื่อในชุมชน ติดยิ้ม 5 พื้นที่ วัด ถนน ชุมชน แม่น้ำ ตลาด จัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง ทั้งเมือง

ปี 2556 เครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง กลุ่มเยาวชนต้นแบบ กระจายพื้นที่สร้างสรรค์ติดยิ้มไปทั่วพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งภูเขา ผืนป่า ท้องทุ่งนา เมือง ทะเล เพชรบุรี…ดีจัง จากภูเขาถึงทะเล ถึงปลายปีจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

ปี 2557 เครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง กลุ่มต้นแบบและกลุ่มขยายผล ร่วมกันผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์สู่บ้านของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 ดี ในชุมชน จัดกิจกรรมนำสื่อศิลปะชุมชนมาขับเคลื่อนสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองเพชร จัดงานมหกรรม เพชรบุรี…ดีจัง ไม่รู้จบ เปิดเส้นทางสู่ความยั่งยืนของศิลปะชุมชน

เครือข่ายภายในเพชรบุรีได้ขยายกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน  กลุ่มรักษ์หนองปรง อำเภอเขาย้อย กลุ่มละครหุ่นคนพี่สอนน้อง อำเภอบ้านลาด    กลุ่มรักษ์ป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม  กลุ่มโขนเยาวชนบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม กลุ่มโรงโขนเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี กลุ่มลูกหว้า อำเภอเมืองเพชรบุรี กลุ่มกระสวยน้อย อำเภอท่ายาง กลุ่มรักษ์ตลาดริมน้ำ ชุมชนตลาดริมน้ำ ถนนอนามัย