รองเมืองเรืองยิ้ม

ที่ตั้ง : ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ศิลปะเปลี่ยนใจคน

ติดต่อ : www.facebook.com/iamchildpage / www.iamchild.org

ในพื้นที่ที่เคยเป็นที่กล่าวขานเรื่องยาเสพติดทั้งการซื้อและการขาย  เป็นพื้นที่ปิดที่คนข้างนอก               เข้าถึงได้ยาก แต่ในที่สุดมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กร่วมกับคนในชุมชนวัดดวงแข และเยาวชนในชุมชน       วัดดวงแข  เปลี่ยนและเปิดชุมชนด้วยศิลปะเข้าไป  เปลี่ยนหน้าบ้านให้หน้ามองเป็นบ้านเรืองยิ้ม        เปลี่ยนมุมมืดในชุมชนให้เป็นมุมศิลปะ  เกิดชุมชนและเครือข่ายพลังทางสังคม จากพลังความร่วมมือจากสำนักงานเขตปทุมวัน นักศึกษา  การทางรถไฟ  และเครือข่ายพลังอาสาสมัคร เปลี่ยนกำแพง            สถานีรถไฟหัวลำโพงที่รกร้างให้เป็นกำแพงสีสดใสและมีเรื่องราว

กลุ่มเยาวชนวัดดวงแข ใช้สื่อผ่านกระบวนสื่อสารเข้าไปเปลี่ยนแปลงทั้งเยาวชนและคนในชุมชน          เข้าไปสืบค้นของดีในชุมชนทั้งร้านอาหารและประวัติชุมชน สร้างแผนที่เดินในชุมชน  และทำคลิปนักข่าวพลเมืองสื่อสารอาหารเช้า  เพื่อสื่อสารเรื่องราวในชุมชนสู่ภายนอก  เปิดชุมชนให้กลุ่มต่างๆ เข้าไปทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนและเยาวชนอีกหลายโครงการ