นักสื่อสาร 3 ดี วิถีพลเมืองเด็กข้ามชาติ

ที่ตั้ง : อ.แม่สอด จ.ตาก

สร้างสื่อสร้างความเข้าใจ

ติดต่อ : www.facebook.com/raysofyouth

เยาวชนของพื้นที่นี้ผลิตสื่อเอง ทั้งหนังสั้น  เพลง  ถ่ายทอดวัฒนธรรม  สร้างคุณค่าให้กับ                     น้องเยาวชนพม่า ผ่านการทำอนิเมชั่นให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้         ผู้อพยพที่ไม่เข้าใจสัญญาณไฟจราจรเกิดความเข้าใจ  ช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย  สื่อละคร         หน้าขาวรณรงค์และให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก  สุขภาพอนามัยกับกลุ่มเยาวชนและชาวบ้าน  ผลิตเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น โดยความคิดและฝีมือของน้องๆเอง ร่วมกับชาวบ้าน เพื่อสร้างพื้นที่ดีสำหรับเยาวชนชายแดน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนสี่เหลี่ยม พวกเขาเชื่อมั่นว่า พื้นที่แห่งนี้จะทำให้เยาวชนชายแดน มีพื้นที่ที่จะแสดงออก มีพื้นที่ที่จะแสดงตัวตนของพวกเขาเอง            โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมมือกับมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนเป็นผู้ดำเนินงาน