ดีจังสุรินทร์เหลา

ที่ตั้ง : จ.สุรินทร์

ค้นพบสิ่งสร้างสรรค์ จากศิลปะและธรรมชาติ

ติดต่อ : Facebook ดีจัง สุรินทร์เหลา

กระทั่งการทำมาหากินก็เป็นสื่อดีๆ ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ของเล่นพื้นบ้าน การละเล่น ศิลปวัฒนธรรม เพลง และธรรมชาติก็ถูกนำมาใช้ร่วมด้วย อย่างเพลงกันตรึม การเล่นซอ       และของเล่นไม้พื้นบ้าน รวมถึงการรู้เรื่องป่าไม้ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชน ฯลฯ  กลายเป็นความภาคภูมิใจ         ให้กับตนเอง  ชุมชน และสื่อสารออกสู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ เช่น  การทำหนังสั้น  การทำสารคดี          การทำหนังสือเล่มเล็ก  การทำข่าวพลเมือง  การทำหลักสูตรท้องถิ่น  การทำคลิป (สั้น)  ก็เป็นช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  ซึ่งทำให้เกิดความสนุกและความภาคภูมิใจเพิ่มมากขึ้นและบอกต่อ       สู่ภายนอก  ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนทำพื้นที่สร้างสรรค์ดังนี้

1. พื้นที่สมาคมป่าชุมชนอีสาน  พื้นที่ริมคลองสระโบราณ (ชุมชนเมือง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์และพื้นที่ป่าชุมชนหนองเยาะ ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์

2. พื้นที่สวนนิเวศเกษตรศิลป์  คุ้มโคกสะแง บ้านโชกใต้  โรงเรียนโชคใต้  ตำบลอู่โลก  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ 

3. ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม             ยังมีศูนย์การเรียนมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  และโรงเรียนบ้านหนองบัวและขยายพื้นที่เครือข่ายอีก 3 พื้นที่  ต.หนองบัว  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 

4. มูลนิธิชุมชนอีสานเด็ก  พื้นที่อีตสิบสองคองสิบสี่ บ้านแบกและชุมชนใกล้เคียง 5 หมู่บ้าน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม