กลุ่มโชโพเก่อเรอ

ที่ตั้ง : อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

พื้นที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง

ไม่ว่าจะเป็นบนดอยสูง ในโบสถ์ สนามหญ้ากว้างของโรงเรียน ก็มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้ได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน กลุ่มปกาเกอะญอในชุมชนมูเจะคี ได้ร่วมกลุ่มช่วยกันจัดกิจรรมให้เด็กๆ จากที่ได้เห็นแม่เป็นคนทอผ้า เย็บผ้า ทำจักสาน ทำขนมและอาหารพื้นบ้าน เด็กๆ ที่นี่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ใหญ่ผ่านการจัดค่ายเยาวชนสร้างเมือง 3 ดีอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้พวกเขายังเรียนการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

จะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไม่ได้ ถ้าไม่มีกลุ่มแม่บ้าน ครู และปราชญ์ชาวบ้าน ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ และเยาวชนโชโพเก่อเรอ โดยใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชนเผ่าเป็นสื่อกลาง ทำให้เด็กๆ ได้สื่อสารกับคนต่างรุ่น อย่างผู้ใหญ่ในชุมชน และมีความภูมิใจในความเป็นคน         ปกาเกอะญอของตนเอง