กลุ่มละอ่อนดอย

ที่ตั้ง : ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อการฟื้นฟูและการสร้างสรรค์มาบรรจบกัน

ทำให้เด็กๆ ชนเผ่าม้งของที่นี่เลิกติดเกม ลดการติดโทรศัพท์ โดยไม่ต้องบังคับใจกัน เพราะพวกเขามีสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงตัวตนและวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่ๆ ที่ไม่ซ้ำใครอย่าง “กังฟูแคนม้ง” ซึ่งกลายเป็นศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่ทำให้ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ เด็กๆ เติบโตและอยากจะพัฒนาฝีมือกังฟูแคนม้งให้เก่งยิ่งขึ้น และสานต่อโดยสอนให้แก่น้อง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสานต่อแคนม้งต่อไป 

เด็กๆ แคนม้งสามารถเป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมของตนเองให้แก่ชุมชน 

นอกจากนี้เด็กๆ ที่นี่สร้างสื่อภาพยนตร์เอนิเมชั่นดินน้ำมัน (Clay Animation) ด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวในท้องถิ่น รวมไปถึงสิ่งดีๆ ที่เด็กๆ ต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชน