กลุ่มรักยิ้ม

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

ให้ทั้งรัก ให้ทั้งรอยยิ้ม

“กลุ่มรักยิ้ม” เป็นกลุ่มเยาวชนที่เริ่มต้นจากการทำโครงการดนตรีสร้างสุข  ทำงานกับเยาวชน ชักชวนเยาวชนเรียนรู้เรื่องการ  ทำงานจิตอาสา สร้างทัศนคติการเป็นผู้ให้  โดยทำงานร่วมกับเยาวชนในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มรักยิ้มเป็นกลุ่มหลักที่ทำให้เกิดงาน สามแพร่ง           Face Street งานสร้างสรรค์กลางถนนแพร่งภูธร  แพร่งนรา  แพร่งสรรพสาตร์ จนกลายเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นเป็นประจำในย่านนี้ 

นอกจากการปลูกฝังแนวคิดจิตอาสา  มุมมองในฐานะผู้ให้แล้ว ยังทำให้เยาวชนในกลุ่มได้เรียนรู้และเชื่อมโยงชุมชน  รวมถึงสร้างเยาวชนหนุ่มสาว รุ่นต่อๆ ไปของรักยิ้มได้อย่างมีคุณภาพ