กลุ่มพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

ที่ตั้ง : อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

3 เชื้อสาย กลายเป็น 3 วัฒนธรรมที่กลมเกลียว

เด็ก 3 เชื้อสายคือ ลาว  กระเหรี่ยง ไทย  และเด็กเยาวชนในโรงเรียน  สนุกกับการเรียนรู้และฟื้นฟูเรื่องภูมิปัญญา เช่น การทำขนมจีน ขนมตาควาย  ขนมครก ฯลฯ   รื้อฟื้นกิจกรรมภูมิปัญญา         ต้นดอกไม้ คือเอาต้นกล้วยมาประดับดอกไม้แล้วนำไปถวายวัด  และฟื้นฟูเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน  การแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นบ้าน   กิจกรรมแห่ค้างดอกไม้ ให้เด็กเอาดอกไม้ที่หาได้จากชุมชน           มาทำอาหาร  มีการสอนทำขนม ทำข้าวหลาม ทำผ้ามัดย้อม การจัดกิจกรรมแกลอรี่ชุมชน  การจัดกิจกรรมวันมรดกโลก   นอกจากนี้ ด้วยเพราะอำเภอบ้านไร่ส่วนหนึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า         ห้วยขาแข้ง  จึงเน้นให้เด็กเยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า พาเด็กๆ ไปเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนไม่ให้ความสำคัญ แต่เจ้าของที่ดินให้ความสำคัญ ทำให้เด็กได้เรียนรู้     คุณค่าของผืนป่าผืนนี้ มีการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรรม เช่น สัตว์อยากพูดอะไร ฯลฯ  และกิจกรรมทางวัฒนธรรม คือกิจกรรมเปิดบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีของชาวลาว คือให้ญาติมาเจอกัน 3 วัน 3 คืน เด็กๆ ได้ลองทำขนมเทียน ข้าวต้มมัด การแสดงรำนางด้งนางแคน การสาธิตรำมวยโบราณ           และกิจกรรมเรียนรู้ป่าหมากยักษ์

ผลที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี คิดหาภูมิปัญญาในชุมชน และส่งผลให้ชุมชนเกิดความตื่นรู้ในการนำภูมิปัญญามาสืบสานให้เด็กได้ศึกษา