เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม

ที่ตั้ง : 41  หมู่ 6  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

เปลี่ยนความรุนแรงเป็นพลังสร้างสรรค์

กลุ่มกิ่งก้านใบ ได้สร้างเวทีให้เด็กที่ใช้ความรุนแรงและกลุ่มเด็กหลังห้อง ได้แสดงออก                 และเห็นคุณค่าของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างละครไม่รุนแรง ที่นำเด็กกลุ่มที่ใช้         ความรุนแรงมาสร้างละคร ที่สื่อสารลดความรุนแรงจากประสบการณ์ของตนเอง และกิจกรรมศิลปะเด็กหลังห้อง นำเด็กหลังห้องมาเรียนรู้ตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในทางที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงการรวมตัวของกลุ่ม ยกพวก D กันกิจกรรมที่เจ๋งจนกลายเป็นต้นแบบติดยิ้มในหลากหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์