มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

ที่ตั้ง : จ.นครราชสีมา

ชวนกันเล่นอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปั้นดิน กับเครือข่ายต่างๆ เช่น การไปเรียนรู้กับกลุ่มเพชรบุรี ก็ได้ความรู้เรื่องการทำพวงมะโหตร  ฯลฯ  และจัดกิจกรรม       เปิดลานโคราชยิ้ม โดยมีเด็กมาจัดกิจกรรม เช่นเพลงโคราช  การปั้นดินเป็นของใช้ หม้อไห ต่างๆ       ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ราชภัฏ   เทศบาล  และคนในชุมชน ฯลฯ ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยกับการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เล่นที่สร้างสรรค์