กล่มุละครมาหยา

ที่ตั้ง : จ.กระบี่

เยาวชนกระบี่รักษ์วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เกาะกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาระบบนิเวศ ป่าโกงกาง และวิถีชีวิต เพราะเกาะกลางอยู่ใกล้ตัวจังหวัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาก  เกิดเป็นกิจกรรมที่สื่อสารกับเด็กและเยาวชน เช่น การนำเสนอภาพถ่ายชุมชนตนเอง   มีการจัดลานเด็กยิ้ม มีการแสดงละคร  และพูดถึงวิถีชุมชน และจากการ       จัดกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนได้พัฒนาเป็นสโมสรลูกปูดำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่           โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สนับสนุนและมาร่วมงาน   และมีการสัญจรไปจัดกิจกรรมต่างๆ ในตัวจังหวัดอีกด้วย