กลุ่ม Music Sharing

ที่ตั้ง : ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร

มีเสียงเพลงมาแบ่งปัน

กลุ่ม Music Sharing  ทำงานกับเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมรับบริจาคเครื่องดนตรี สอนดนตรี     ทำเพลง ทำสื่อชุมชน ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่คลองเตย เช่น มูลนิธิดวงประทีป ฯลฯ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และเด็กแกนนำ คือเด็กที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       ทางบวก  ลดความรุนแรง ความก้าวร้าว ไม่เสพยาเสพติด มีพัฒนาการเรียนรู้ และขณะเดียวกัน   ในกลุ่มเด็กจะมีเด็กพิเศษ คือสมาธิสั้น พัฒนาการช้า ก้าวร้าว  ซึ่งค่อยๆ ใช้กระบวนการให้เกิด       ความไว้ใจ ตั้งกติกาในการเรียนรู้ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น กรณีเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ  แต่เขาชอบตีกลอง เขาฟังแล้วจับจังหวะได้ แต่อ่านโน๊ตไม่ได้ ไม่รู้ข้างซ้ายข้างขวา  ก็ฝึกให้ตีกลอง จนสามารถเล่นเป็นวงได้  แม้ว่าเด็กจะไม่รู้ว่าเพลงจะจบเมื่อไหร่ ก็ช่วยเหลือด้วยการมีคนคอยให้สัญญานบอก   นอกจากนี้ยังต่อยอดการทำงานโดยใช้ระบบอาสาสมัคร ทั้งชาวไทยและชาว       ต่างชาติ ทั้งอาสาสมัครหาทุน ดูแลเฟซบุ๊ค  สอนดนตรี  หาเครื่องดนตรี ฯลฯ  ปัจจุบันมีความพยายามในการพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมให้ดีขึ้น และขยายไปยังศูนย์ต่างๆ เช่น LPN  วัดปรก   รวมทั้งมีแผนในการพัฒนาเพิ่มเติม คือการผลิตสื่อมีเดีย เช่น การทำมิวสิควีดีโอ           และสร้างช่องทางยูทูป เพื่อสร้างรายได้จากค่าโฆษณาทางยูทูป