กลุ่มลูกขุนน้ำ

ที่ตั้ง : หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

นักเขียนสืบค้นรุ่นเยาวชน

ติดต่อ : http://www.facebook.com/lookkhunnam

ที่หมู่บ้านคีรีวง ค้นคว้าข้อมูล เรื่องราว และนำมาเสนอผ่านสื่อศิลปะหุ่นเงา ที่อิงกับวัฒนธรรม     ท้องถิ่น อย่างหนังตะลุง แต่ไม่ใช่แค่เด็กๆ ที่สนุกเท่านั้น คนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการทำหุ่นเงาร่วมกัน ผ่านกิจกรรม workshop ก่อนจะจัดแสดงหุ่นให้คนทั่วไปได้ชม ศิลปะหุ่นเงาของหมู่บ้าน       คีรีวงชิ้นนี้ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน เกิดเป็นกิจกรรมสืบค้นเรื่องราวของชุมชน  จากนั้นจึงจัดแสดงโชว์หุ่นสื่อสารกับคนทั่วไป ก่อนจะคืนกลับให้กับชุมชน เป็นการ       เสริมพลังให้ชุมชน ติดตั้งกลไกและระบบของสื่อชุมชนสร้างสรรค์ สร้างสำนึกพลเมือง ในการมี       ส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีวิถีสุขภาวะที่ยั่งยืน