กลุ่มยังยิ้ม

ที่ตั้ง : อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เมื่อคนหนุ่มสาวกลับสู่บ้านเกิด มักเกิดอะไรดีๆ

ติดต่อ : http://www.facebook.com/sumnara.nara

หลังจบการศึกษาพวกเขากลับมาพัฒนาชุมชนที่เกิดและเติบโต ด้วยความตั้งใจในการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเยาวชนรุ่นน้องได้ใช้และเข้าใจบ้านเกิดของตัวเอง โดยใช้ป่าฮาลาบาลา เป็นสื่อในการเรียนรู้ อนุรักษ์ และให้ความสำคัญกับสิ่งมีค่าในบ้านตนเอง  เมื่อเข้าใจ จะเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมค้นคว้าและสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการร่วมมือจาก     คนเฒ่าคนแก่  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปราชญ์ชาวบ้าน และใช้สื่อศิลปะสร้างสรรค์ อาทิ ภาพถ่าย โปสการ์ด การวาดภาพระบายสี

เป็นเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราว เพื่อเรียนรู้ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์บ้านเกิด และเกิดสำนึกพลเมืองที่มาจากจิตสำนึกของตนเองอย่างแท้จริง