กลุ่มดอกหญ้าดิน

ที่ตั้ง : ที่ตั้ง ต.จีกแดกและต.สำโรง จ.สุรินทร์

ปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้กันไหม?

นับวันพื้นที่สีเขียวในอีสานยิ่งลดน้อยลง ไหนจะการปรับที่นาและปัญหาปลูกต้นยูคาลิปตัสที่          ไม่เหมาะสมในพื้นที่

กลุ่มดอกหญ้าดินจึงชวนเยาวชนในพื้นที่มาปั่นจักรยานซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบ แต่ไม่ปั่นอย่างเดียวนะ เป็นการปั่นไปปลูกไปกับกิจกรรม “ปั่นปันสีเขียว” เด็กๆ จะปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ตามหัวไร่ปลายนาที่เจ้าของนายินดีให้ปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว      ในชุมชน และมี “ ร้านปั่นดี”   รับซ่อมรถจักยานฟรีให้กับเยาวชนนักปลูกนักปั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนดนตรีพื้นบ้าน ที่ชวนศิลปินพื้นบ้านมาสอนดนตรีพื้นบ้านให้เยาวชน ณ ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์